,

Credibilitat & Influència

Guanyar credibilitat i influència

Seguim amb la sèrie d’articles sobre l’Storytelling, i parlem d’un dels elements claus del llibre The story factor d’Annette Simmons: els 6 tipus d’històries que ens poden ajudar a influir sobre els demés i guanyar credibilitat, dos dels objectius comunicatius de qualsevol marca o empresa.

Per Simmons la clau del Storytelling està en l’hemisferi dret del cervell, en la part creativa, i la forma més efectiva d’arribar-hi és de forma directe i humana, amb un missatge personal (“la forma més poderosa de persuasió sempre apel·la a lo personal”).

“La gent no vol més informació, vol fe, confiança, poder confiar en tu, en les teves metes i en la història que expliques”. Així comença Simmons el capítol dedicat a aquests 6 tipus d’històries que han d’inspirar a la nostra audiència, que resumim en els següents punts:

1.- Quina és la teva història?
Per guanyar-nos la confiança de la gent necessitem mostrar la nostra cara més humana, amb els nostres defectes i limitacions. I fer-ho a través d’un relat ens pot ajudar a arribar a la part emocional de les persones: sempre és millor ensenyar qui som que dir qui som. I això ho podem fer amb qualsevol format: històries pròpies, d’altres, relats històrics, faules…sempre amb sinceritat. Així ens guanyem la confiança de la nostra audiència.

2.- Històries de “Perquè estic aquí?”

Els nostres missatges han de ser clars, no deixar espai als dubtes, al “ui, alguna cosa amaguen” o “segur que per darrere volen aconseguir treure’m quelcom”. És evident que tots volem aconseguir un objectiu (vendre, oferir un servei, etc.) i per tant no ens n’hem d’amagar i l’hem de comunicar amb claredat. Això ens evitarà futurs problemes i ens ajudarà a generar confiança. La combinació dels motius egoistes amb els interessats, és clau per Simmons.

3.- Històries de “Visió”

Demostrar que hi ha un benefici pels altres és vital per connectar amb els demés. “Una autèntica història de visió connecta amb les persones reduint les frustracions del dia a dia, il·lusionant-les amb la promesa d’un demà. Una història de visió ajunta totes les peces (sobretot lluites i frustracions) perquè tinguin sentit”.

4.-Històries “d’Ensenyament”

Utilitzar els relats per transmetre coneixements, habilitats o idees, combinant tan el com volem que aprenguin com el què. En un mètode didàctic utilitzat per Plató, entre d’altres, Simmons ressalta que “quan les habilitats estan enllaçades a una història són més fàcils de memoritzar”.

5.-Històries de “Valors en acció”

“La millor manera de mostrar o transmetre un valor és amb l’exemple. La segona millor manera és mitjançant una història que ens proporcioni un exemple. La història infon valors de tal manera que permet a les persones pensar per a si mateixes”. I és que els valors per si mateixos no tenen un significat real (en el sentit que poden quedar poc definits, molt abstractes) sense les històries que els acompanyen i que fan que ens arribin a nivell personal.

6.-Històries d’anticipació (“sé el que estàs pensant”)

Fa referència a quan connectem amb les persones a través d’històries que responen a les seves preocupacions, a les seves inquietuds personals o als seus interessos. “La teva història permetrà a l’audiència saber que vols evitar les mateixes coses que ells, i aleshores es relaxaran i t’escoltaran sense recels”. 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *